งานหลักของเราคือการผลิตชิ้นส่วนโลหะ
เพื่อประกอบยานยนต์ เช่น แผ่นเหล็กรองผ้าเบรครถยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้เรายังสามารถผลิตชิ้นงานปั๊มขึ้นรูปโลหะ และออกแบบจัดสร้างแม่พิมพ์โลหะ ได้ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และนี่คือส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์จากเรา
อีกหนึ่งบริการของเราคือ การประกันคุณภาพสินค้า