ศิริพัฒน์เพอร์เฟคชั่น งานหลักของเรา คือการผลิตชิ้นส่วนโลหะเพื่อประกอบยานยนต์ เช่น แผ่นเหล็กรองผ้าเบรครถยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้เรายังสามารถผลิตชิ้นงานปั๊มขึ้นรูปโลหะ และออกแบบ จัดสร้างแม่พิมพ์โลหะ ได้ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และนี่คือส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์จากเรา

ผลิตชิ้นส่วนโลหะ สำหรับเป็นส่วนประกอบในธุรกิจยานยนต์
ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ด้วยการปั้มขึ้นรูปโลหะ ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
รับออกแบบแม่พิมพ์ และสร้างแม่พิมพ์โลหะ ตามความต้องการของลูกค้า
รับออกแบบแม่พิมพ์ และสร้างแม่พิมพ์โลหะ ตามความต้องการของลูกค้า
ผลิตชิ้นส่วนโลหะ สำหรับเป็นส่วนประกอบในธุรกิจยานยนต์
ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ด้วยการปั้มขึ้นรูปโลหะ ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย