ศิริพัฒน์เพอร์เฟคชั่น
ก่อตั้งขึ้นจากความชำานาญในการงานปั๊มโลหะ เป้าหมายของเราคือการผลิตชิ้นส่วนโลหะ ให้มีคุณภาพครบถ้วน ตามความต้องการของลูกค้า
ศิริพัฒน์เพอร์เฟคชั่น
เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการและคุณภาพให้ได้ตามระบบคุณภาพมาตรฐานต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
ศิริพัฒน์เพอร์เฟคชั่น
อีกหนึ่งบริการของเรา คือ การประกันคุณภาพ
ศิริพัฒน์เพอร์เฟคชั่น
เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการและคุณภาพให้ได้ตามระบบคุณภาพมาตรฐานต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งศิริพัฒน์เพอร์เฟคชั่น ก่อตั้งขึ้นจากความชำนาญในการงานปั๊มโลหะ เป้าหมายของเราคือการผลิตชิ้นส่วนโลหะให้มีคุณภาพครบถ้วน ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม ชิ้นงานหลักของเราคือการผลิตชิ้นส่วนโลหะเพื่อประกอบยานยนต์ เช่น แผ่นเหล็กรองผ้าเบรครถยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้เรายังสามารถผลิตชิ้นงานปั๊มขึ้นรูปโลหะ และออกแบบจัดสร้างแม่พิมพ์โลหะ ได้ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

  • img01
  • img02
  • img03
  • img04
  • img05
  • img06

เกี่ยวกับเรา


ศิริพัฒน์เพอร์เฟคชั่น ก่อตั้งขึ้นจากความชำนาญในการงานปั้มโลหะ เป้าหมายของเราคือการผลิตชิ้นส่วนโลหะให้มีคุณภาพครบถ้วน